AKTUELLT

Hej, vi har bestämt att ställa in alla programpunkter till och med april.
Vårbuffeén, tovningskursen och slöjdcafeérna.
Hoppas det blir en jättefin vår ändå.
Vi få hålla kontakten och återkomma med utflykten i maj om läget tillåter.